Ilustración para adultos

English | Español


Bailando na escuridade

A escuridade é a aliada de quen baila. Ver máis


Turismo

O turismo pode crear situacións curiosas. Ver máis


Soedades

Distintas maneiras de sentir a soedade. Ver máis


HIPPO

Campaña ficticia de concienciación en defensa da biodiversidade, cuxas maiores ameazas se recollen no acrónimo inglés HIPPO: perda de hábitat, especies invasoras, contaminación, poboación humana, e sobreexplotación de recursos. Ver máis


Cantigas

Ilustracións inspiradas na poesía medieval galego-portuguesa. Ver máis


Gehitu

Colaboracións para distintos números de Gehitu Magazine, a revista de Gehitu. Ver máis


Carteis

Ilustracións para concursos de carteis. Ver máis


Naufraxios

A furia do mar e as súas traxedias. Ver máis